Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Małgorzata Bajor

8 grudnia (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym Małgorzata Bajor (Pracownia Neurobiologii) wygłosi wykład p.t.: „Identyfikacja substratów metaloproteinazy macierzy zewnątrz-komórkowej-9 przy pomocy metod proteomicznych”, sala II piętro, godzina 15:00