Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Marta Obara-Michlewska

2 grudnia (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym Marta Obara-Michlewska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Zakład Neurotoksykologii) wygłosi wykład p.t.: „Rola kanałów jonowych i wodnych w glejotoksyczności amoniaku”, sala II piętro, godzina 15:00