Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

24 marca (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym Prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Cytologii i Histologii) wygłosi wykład p.t.: „Dobowa plastyczność neuronalna”, sala II piętro, godzina 15:00