Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-dr hab. Grzegorz Wilczyński

8 marca (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym dr hab. Grzegorz Wilczyński (Zakład Neurofizjologii, Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej) wygłosi wykład p.t.: „Zmiany strukturalne jądra komórkowego neuronu w plastyczności synaptycznej i epileptogenezie”, sala II piętro, godzina 15:00