Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

6 października (czwartek) odbędzie się wykład z cyklu „Wyzwania Biologii XXI wieku” w ramach Studium Doktoranckiego oraz Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym prof. dr hab. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wygłosi wykład p.t.: „Homeostaza wapniowa w chorobie Alzheimera”, sala II piętro, godzina 15:00