Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Prof. dr hab. Maria Barcikowska

3 listopada (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej na którym Prof. dr hab. Maria Barcikowska (Zespół Badawczo – Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład p.t.: „Czy jest jakakolwiek szansa na leczenie chorób neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem?”, sala II piętro, godzina 15:00