Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej- profesor Victor Tarabykin

29 maja (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym profesor Victor Tarabykin (Institute of Cell Biology and Neurobiology, Charité- Universitäts-medizin Berlin) wygłosi wykład p.t.: „Molecular control of cell fate and axon navigation in the developing neocortex”, sala konferencyjna im. J. Konorskiego II piętro, godzina 15:00