Seminarium Zakładu Neurofizjologii-mgr Anna Konopka

12 marca (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Neurofizjologii, na którym mgr Anna Konopka (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej
i Systemowej) wygłosi referat p.t.: „Rola białka adhezji komórkowej CD44 w astrocytach”, sala im. Konorskiego II pietro, godzina 15.00
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/seminars