Seminarium Zakładu Neurofizjologii-mgr Kamil Parobczak

5 czerwca (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Neurofizjologii, na którym mgr Kamil Parobczak (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Syste-mowej) wygłosi referat p.t.: „Lokalizacja i funkcja białka Arc w jądrze komórkowym neuronu”, sala II piętro, godzina 15:00
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/seminars