seminarium Zakładu Neurofizjologii - mgr Marcin Jaciuk

26 listopada (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Neurofizjologii, na którym mgr Marcin Jaciuk (Pracownia Struktury Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) stypendysta programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wygłosi referat p.t.: „Detekcja i weryfikacja uszkodzeń w bakteryjnym systemie naprawy DNA przez wycinanie nukleotydu (NER)”, sala im. Konorskiego II piętro, godzina 15.00 http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/seminars