Seminarium Zakładu Neurofizjologii-mgr Olga Gajewska-Woźniak

24 kwietnia (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Neurofizjologii, na którym mgr Olga Gajewska-Wozniak (Pracownia Procesów Reinerwa-cyjnych) wygłosi referat p.t.: „Proprioceptywna stymulacja motoneuronów odmiennie wpływa na ekspresję neurotrofiny 3 i czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (BDNF) w rdzeniu kręgowym oraz mięśniu płaszczkowatym szczura”, sala II piętro, godzina 15:00.
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/seminars