seminarium Zakładu Neurofizjologii-prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

8 października (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Neurofizjologii, na którym prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński wygłosi referat p.t.: „Adjuwantowe terapie komórkowe w wybranych schorzeniach neurodegeneracyjnych”, sala im. Konorskiego II piętro, godzina 15.00