Spotkanie MR User Club-Dr Agnieszka Burzyńska

29 maja (wtorek) odbędzie się kolejne spotkanie MR User Club, na którym Dr Agnieszka Burzyńska (Max Planck Institute for Human Development, Berlin) wygłosi wykład p.t.: „White and grey matter matter: adult age structure-function relationships”, sala I piętro, godzina 15:00