Stypendium START FNP dla Aleksandry Herman

Tegoroczną laureatką Programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START 2021, została dr Aleksandra Herman z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego. Dr Herman otrzymała to prestiżowe stypendium jako jedna ze 100 młodych naukowców wybranych spośród ponad 1000 zgłoszeń.

 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.