Stypendium START FNP dla Natalii Ochockiej-Lewickiej

Laureatką Programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START 2021, została mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Pracowni Neurobiologii Molekularnej Instytutu Nenckiego. Mgr Ochocka-Lewicka znalazła się również w grupie 5-u wyróżnionych laureatów, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne.

 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.