Piknik Instytutu Nenckiego we współpracy z Nencki Alumni Club

15 czerwca 2018r. odbył się doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division". Po wykładzie rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, zorganizowany we współpracy z Nencki Alumni Club, w czasie którego przy grillu i kawie pracownicy, absolwenci oraz zaproszeni goście bawili się i dyskutowali do późnego wieczora.

II SPOTKANIE NAUKOWE NENCKI ALUMNI CLUB

Warszawa, 7 czerwca 2013

95-lecie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

CZĘŚĆ I
14.30-16.00 – SPOTKANIE NAUKOWE
Przywitanie uczestników spotkania – prof. Jolanta Barańska

14.30-14.45 – Prof. Leszek Kuźnicki
Instytut Nenckiego, Warszawa
„Tajemnice historii Instytutu Nenckiego”

14.45-15.00 – Prof. Adam Szewczyk
Dyrektor Instytutu Nenckiego, Warszawa
„Co zrobiono w Instytucie Nenckiego w ciągu ostatnich pięciu lat”

15.00-16.00 – Wystąpienia doktorantów Instytutu przebywających na stypendiach PostDok w różnych laboratoriach Europejskich
Prowadzi – prof. Leszek Karczmarek, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

15.00-15.15 – Dr Piotr Michaluk (2010)
University College London, Londyn, Anglia
„Ruchliwość transportera glutaminianu – GLT1 w astrocytach”

15.15-15.30 – Dr Gabriela Mochol (2010)
Instytut D’Invstigacions Biomediques, Barcelona, Hiszpania
„Dynamika zmienności i współzmienności odpowiedzi neuronów pierwszorzędowej kory słuchowej w różnych stanach aktywacji mózgu”

15.30-15.45 – Dr Magdalena Kijewska (2012)
Instytut of Cancer Research, Londyn, Anglia
“Mechanizmy przerzutowania raka piersi do mózgu”

15.45-16.00 – Dr Kamila Wolanin (2008)
Danish Cancer Society Research Centre, Kopenhaga, Dania
“Koncepcje “synthetic lethality” i “synthetic viability” – inhibitory PARP jako potencjalne leki przeciwnowotworowe”


CZĘŚĆ II
16.00 – do wieczora – SPOTKANIE na dziedzińcu Instytutu Nenckiego

Nencki Alumni Club

Nencki Alumni Club
Na zdjęciu: spotkanie z okazji 90-lecia Instytutu Nenckiego

Dyrekcja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i prof. Jolanta Barańska zapraszają 9 listopada 2012 na otwarte spotkanie doktorantów “DOK – Konferencja 2012”, które odbędzie się z okazji 10-lecia powstania studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego.

W spotkaniu wezmą udział nie tylko obecni doktoranci, ale także doktoranci z lat ubiegłych zrzeszeniu w Nencki Alumni Club.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji w Tygodniku Nenckiego w połowie października oraz u prof. J. Barańskiej (koordynator Nencki Alumni Club).

„DOK – KONFERENCJA 2012” SPOTKANIE DOKTORANTÓW
z okazji 10-lecia powstania Studiów Doktoranckich w Instytucie Nenckiego, Warszawa, 9 listopad 2012

CZĘŚĆ I– WYSTĄPIENIA DAWNYCH DOKTORANTÓW Instytutu Nenckiego (Spotkanie prowadzi prof. Jolanta Barańska)

Przywitanie uczestników Spotkania – prof. ADAM SZEWCZYK, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, w Warszawie

11.00 – 11.15 – Dr MICHAŁ OPAS, Kanada
(doktorat 1977, promotor: prof. Leszek Kuźnicki)
(1977-1981 – praca w Instytucie Nenckiego, od 1981 postdoc w Department of Anatomy, University of Toronto, Toronto, Kanada. Do chwili obecnej praca na tym samym Uniwersytecie)
Professor (1998)
Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto (od 1999)
University of Toronto
Toronto, Ontario, M5S 1A8 Canada

11.15 -11.30 – Dr BOŻENA KORCZAK, USA
(doktorat 1982, promotor: prof. Gabriela Sarzała-Drabikowska),
(od 1982 postdoc w Banting and Best Institute, Toronto, Kanada, następnie w S. Lunenfeld Research Institute, Toronto, Kanada. Od 1992 praca w firmach farmaceutycznych: GlycoDesign, Allelix, Cytochroma, obecnie w firmie: PolyMedix)
Vice President in PolyMedix (od 2007)
Drug Development, PolyMedix Inc.,
170 North Radnor Chester Road
Radnor, Pennsylvania 19087, USA

11.30 – 11.45 – Dr JACEK JAWORSKI, Polska
(doktorat 2001, promotor: prof. Leszek Kaczmarek)
(2002-2005, postdoc w Picower Center for Learning and Memory, Massachusetts Institute of Technology, USA. Od 2005 praca w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej (od 2005)
Profesor nadzw., dr hab. (2010)
Zastępca Dyrektora Instytutu (od 2011)
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Ul. Ks. Trojdena 4., 02-109 Warszawa, Polska

11.45 – 12.00 – Dr KATARZYNA PIWOCKA, Polska
(doktorat 2001, promotor: prof. Ewa Sikora)
(2003-2004 postdoc – BioScience Institute, University College Cork, Cork, Irlandia. Od 2004 praca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)
Adiunkt (od 2004)
Kierownik Pracowni Cytometrii (od 2010)
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska

12.00 – 12.15 – Dr EWELINA KNAPSKA, Polska
(doktorat 2006, promotor: prof. Tomasz Werka)
(2006-2008 postdoc – Department of Psychology, University of Michigan, USA. Od 2008 praca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)
Adiunkt (od 2008)
Kierownik Pracowni Neurobiologii Emocji (od 2012)
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska

12.15 – 12.30 – Dr BERENIKA TARGOS, Polska
(doktorat 2006, promotor: prof. Paweł Pomorski)
Nauczyciel biologii, Szef grupy przedmiotowej, Wychowawca (od 2006)
I SPOŁECZNE LICEUM z maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana
Ul. Raszyńska 22, Warszawa, Polska
Autorka podręcznika do nauki Biologii w I klasie Liceum wg. nowego programu nauczania (obecnie w recenzjach w Ministerstwie Edukacji Narodowej)

12.30 – 12.45 – Dr ALEKSANDRA WESOŁOWSKA, Polska
(doktorat 2007, promotor: prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek)
Adiunkt
Zakład Biochemii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2009)
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ul. Żwirki i Wigury 101, 02-091 Warszawa, Polska,
Koordynator klastra Lacto Feed – Rozwój Technologii Leczenia Żywieniowego Dzieci
Prezes Fundacji: Bank Mleka Kobiecego (od 2010)

12.45 – 13.00 – Dr ŁUKASZ BOJARSKI, Polska
(doktorat 2009, promotor: prof. Jacek Kuźnicki)
Lider Zespołu Nowe Terapie Chorób Neurologicznych (firma farmaceutyczna) (od 2009)
Dział Badawczo-Rozwojowy Innowacyjnych Produktów Leczniczych
CELON PHARMA Sp. Z.o.o.
Ul. Mokra 41a, Kiełpin, 05-092 Łomianki, Polska

13.00 – 14.00 – LUNCH w Instytucie Nenckiego (cattering)

CZĘŚĆ II – WYSTĄPIENIA STUDENTÓW, obecnych doktorantów Studium Doktoranckiego przy Instytucie Nenckiego

14.00 – 14.10 – Prof. JOLANTA SKANGIEL-KRAMSKA, Kierownik Studium Doktoranckiego w Instytucie Nenckiego
(część II spotkania prowadzi prof. Jolanta Skangiel-Kramska)


14.10 – 14.20 – mgr EWA WACŁAWEK
„Rola białek tnących mikrotubule w rzęskach”
Instytut Nenckiego, Zakład Biologii Komórki, Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych


14. 20 – 14.30 – mgr OLGA ALSTER
„Starzenie komórkowe indukowane uszkodzeniami DNA: rola nibryny”
Instytut Nenckiego, Zakład Biochemii, Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia


14.30 – 14.40 – mgr DOROTA GIEREJ
„Behawioralne konsekwencje blokowania ekspresji białka c-Fos w neuronach”
Instytut Nenckiego, Zakład Neurobiologii Komórkowej i Molekularnej, Pracownia Neurobiologii

14.40 – 14.50 – mgr ALICJA PUŚCIAN
„Mysie modele autyzmu”
Instytut Nenckiego, Zakład Neurofizjologii, Pracownia Neurobiologii Emocji

14.50 – 15.00 – mgr DOROTA KULESZA
„Udział czynnika transkrypcyjnego STAT3 w progresji nowotworów”
Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego (CEPT), Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Przerwa: 15.00 – 15.15

CZĘŚĆ IIIDYSKUSJA: „Doktorat w Instytucie Nenckiego. I co dalej?…”
15.15 – 16.15 (lub dłużej, zgodnie z potrzebą)

moderator – prof. LESZEK KACZMAREK, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego PAN

Czas wolny

CZĘŚĆ IV – SPOTKANIE TOWARZYSKIE
„OCH TEATR” ul Grójecka (dawne kino „Ochota”)
19.30 – początek przedstawienia „Pocztówki z Europy” www.ochteatr.com.pl/spektakl-pocztowki
(W teatrze znajduje się kawiarnia, w której można spotkać się wcześniej)
Dyrekcja Instytutu Nenckiego serdecznie zaprasza do udziału w nowej inicjatywie Nencki Alumni Club

Nencki Alumni Club będzie zrzeszał absolwentów (osoby, które wykonywały rozprawy doktorskie w Instytucie Nenckiego) aktywnych zawodowo, jak i tych, którzy znajdują się już na emeryturze. Przez aktywność zawodową rozumiemy nie tylko pracę naukową, lecz również pracę w innych obszarach, jak np. w firmach, czy szkołach.


Koordynatorem tej inicjatywy, działającej w ramach Studium Doktoranckiego, jest prof. Jolanta Barańska i na jej adres e-mailowy: j.baranska@nencki.gov.pl prosimy zgłaszać swój akces do Klubu.


W 2013 r. obchodzić będziemy 95-lecie istnienia Instytutu i z tej okazji pragniemy zorganizować specjalną Sesję, w czasie której absolwenci dzielić się będą swymi dokonaniami i wspomnieniami.