Wykład Fundacji Nenckiego - Paulina Urbańska

9 grudnia br. godzinie 16:00 (Sala Konferencyjna I piętro) odbędzie się wykład Pauliny Urbańskiej pt.: „Bić czy nie bić, czyli do czego potrzebne są nam rzęski ruchome” Wykład będzie dotyczył budowy i funkcjonowania rzęski ruchomej oraz ostatnio zidentyfikowanych białek zaangażowanych w regulację jej ruchu. Dowiemy się jaką funkcję pełnią rzęski w organizmie człowieka i do czego może doprowadzić ich brak lub wadliwe działanie oraz jak zmieniła się nasza wiedza na temat ultrastruktury rzęsek dzięki zastosowaniu tomografii elektronowej ultraskrawków mrożenio-wych. Paulina Urbańska jest doktorantką w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych Instytutu Nenckiego PAN. Jej badania mają na celu poznanie roli nowych białek budujących lub regulujących funkcję rzęsek lub ciałek podstawowych.