wykład habilitacyjny dr. Krzysztofa Skowronka

Zapraszamy na wykład habilitacyjny dr. Krzysztofa Skowronka, który odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii.
Tytuł wykładu: „Integracja metod doświadczalnych i teoretycznych w badaniach endonukleaz restrykcyjnych”