wykład: Prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski

Komitet Cytobiologii PAN zaprasza 27 listopada 2014r. o godzinie 11:00 do sali konferencyjnej na I piętrze na wykład: Prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski (Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, WUM) pt.: „Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce medycznej - doświadczenia własne”