Wykłady XXI wieku

Zaproszenie na wykład z cyklu „WYKŁADY XXI WIEKU” wykład wygłosi dr hab. URSZULA WOJDA z Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej tytuł wykładu: „ZABURZENIA FUNKCJI BIAŁEK W CHOROBIE ALZHEIMERA” Wykład ten odbędzie sie w Instytucie 10 listopada o godzinie 12.30 w sali na I piętrze.