Zwierzętarnia

Kierownik:  Anna Zajfert


Lekarz Weterynarii:  Anna Zajfert


Zespół: Daria Figa, Katarzyna Jaślan, Beniamin Kaszlikowski, Julia Kaźmierska, Łukasz Klawikowski, Damian Komorowski, Kinga Kosyl-Dzik, Krzysztof Młodawski, Marta Nowak, Aleksandra Piotrowska, Łukasz Rodak, Sebastian Serwa, Wojciech Wiśniewski, Marek Żyliński

 

Zwierzętarnia


Zwierzętarnia przestrzega obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i jest zarejestrowana przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny pod numerem: 146571002

oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerami:

użytkownika: 0005
hodowcy: 007

 

Zwierzętarnia zajmuje powierzchnię Instytutu przystosowaną do hodowli i utrzymywania zwierząt SPF (klimatyzacja, autoklawy przelotowe, automatyczne zmywarki, system barier w wejściach dla personelu) z podziałem na dwa obszary: hodowlany i eksperymentalny, zarówno dla zwierząt modyfikowanych genetycznie jak i szczepów typu dzikiego.

 

Głównym celem Zwierzętarni jest prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych i zapewnienie najlepszych warunków dla ich utrzymania oraz dostarczanie wybranych modeli zwierzęcych do prowadzenia badań w laboratoriach Instytutu oraz we współpracy z innymi instytucjami naukowymi oraz firmami prowadzącymi badania przedkliniczne.

 

Najczęściej wykorzystywanymi modelami zwierzęcymi są myszy (Mus musculus), w tym 60 linii transgenicznych, szczury (Rattus norvegicus), w tym 8 linii transgenicznych oraz oposy (Monodelphis domestica).

 

Wszystkie doświadczenia  przeprowadzane są za zgodą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie.

 

 

Lekarz weterynarii


Lekarz Weterynarii dba o zachowanie dobrostanu i zdrowia zwierząt laboratoryjnych, zapewnia monitorowanie stanu zdrowia zwierząt w zakresie wirusologii, bakteriologii i parazytologii zgodnie z zaleceniami FELASA, a także zarządza programami profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych. Ponadto ściśle współpracuje z naukowcami w zakresie pomocy w wykonywaniu eksperymentów oraz udzielaniu praktycznych wskazówek dotyczących umiejętności weterynaryjnych wymaganych w codziennej pracy naukowej.