Granty Maestro, Sonata Bis i Ceus-Unisono dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 12 oraz Sonata Bis 10 oraz Ceus-Unisono. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

 

Maestro 

Prof. dr hab. Katarzyna Radwańska - Neuronalne podłoże decyzji przestrzennych.

 

Granty Maestro przeznaczone są dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

Sonata Bis

Dr Magdalena Maria Masłoń - Regulacja prędkości Polimerazy RNA (RNAPII) i procesów dojrzewania RNA w zdrowiu i chorobie.

Dr Grzegorz Piotr Sumara - Strategie zwiększania wydajności mięśni szkieletowych i brunatnej tkanki tłuszczowej w celu zwalczania otyłości i powiązanych z nią chorób

 

Granty Sonata Bis finansują projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Ceus-Unisono

Dr Rafał Czajkowski - Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego

 

Grant CEUS-UNISONO finansuje dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski.