Informacje kontaktowe

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892200

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
telefon: (48 22) 5892207
fax: (
48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.edu.pl


Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu:
prof. dr hab. Adam Szewczyk
telefon: (48 22) 5892269
fax: (48 22) 822 53 42
e-mail: a.szewczyk@nencki.edu.pl

Współpraca międzynarodowa

Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
Anna Sadlik-Paskalec
telefon: (48 22) 5892565
e-mail: a.sadlik@nencki.edu.pl