Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 7 projektów badawczych.

 

OPUS

dr Anna Róża Malik - Receptory z domeną VPS10P w polaryzacji fenotypu astrocytów i mikrogleju w chorym mózgu.

Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk (grant realizowany w konsorcjum z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk - Kierownik Grantu: dr hab. Bernadeta Szewczyk) - Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych. Od zrozumienia i poznania mechanizmu lekooporności do prób jej przezwyciężenia.

dr hab. Małgorzata Zofia Zawadzka - Modulowanie mikrośrodowiska uszkodzonego nerwu jako metoda wspierania regeneracji aksonów i przeżywalności motoneuronów rdzenia kręgowego – mechanizmy molekularne i implikacje funkcjonalne.

 

PRELUDIUM

mgr Krystian Robert Bijata - Nowy rozdział w długiej historii - Rola palmitoilacji monoaminooksydaz podczas przewlekłego stresu.

mgr Łukasz Damian Bijoch - In vivo i ex vivo śledzenie mechanizmu działania kokainy w środkowej części jądra centralnego ciała migdałowatego.

mgr inż. Anna Ida Głowacka - Wpływ nadekspresji neurotrofiny BDNF na zmiany molekularne i ultrastrukturalne w złączu nerwowo-mięśniowym powstałe po całkowitym przecięciu rdzenia kręgowego

mgr Milena Krajewska - Zastosowanie nanodysków polimerowych do izolacji i scharakteryzowania kompleksów białkowych między mitochondrialnym łańcuchem oddechowym i kanałem potasowym