Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Eweliny Jurewicz

Dr Ewelina Jurewicz otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, zatytułowaną "Występowanie i rola białka S100A6 w macierzy pozakomórkowej galarety Whartona".

 

Praca została wykonana w Instytucie Nenckiego, w Pracowni Białek Wiążących Wapń, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Filipek.

 

Serdecznie gratulujemy!