Stypendium im. Bekkera NAWA dla Adama Hameda

Dr hab. Adam Hamed z Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Nenckiego, otrzymał finansowanie w ramach Programu im. Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), na odbycie stażu naukowego w Paryskim Instytucie Neuronauk (NeuroPSI).

 

NeuroPSI jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Paris-Saclay i CNRS (UMR 9197), ukierunkowaną na badania w dziedzinie neurobiologii. W zaplanowanym projekcie, który będzie prowadzony w zespole profesor Sylvie Granon, połączone zostaną techniki opracowane przez systemy TSE (IntelliCage), oraz techniki nagrywania i analizy wokalizacji ultradźwiękowej w celu zbadania różnicowania indywidualnego w zachowaniach wokalnych myszy oraz skorelowania wokalizacji z indywidualnymi umiejętnościami społecznymi oraz podatnością na ryzykowne zachowania. Jak dotąd, nikt na świecie nie połączył tych trzech technik. Biochemiczna weryfikacja stężeń poszczególnych neurotransmiterów i ich metabolitów w wielu strukturach mózgowych pozwoli na identyfikację kluczowych neuroprzekaźników, które korelują z ryzykownymi zachowaniami. Zebrane dane neurochemiczne oraz behawioralne posłużą do skonstruowania modelu matematycznego, który pomoże zrozumieć biologiczne podstawy indywidualnych różnic w podejmowaniu decyzji.