Stypendium im. Bekkera NAWA dla Bartosza Wojtasia

Dr Bartosz Wojtaś z Pracowni Neurobiologii Molekularnej Instytutu Nenckiego otrzymał finansowanie programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na odbycie 9-miesięcznego stażu w grupie Prof. Jacka Majewskiego na Uniwersytecie McGill w Montrealu. W ramach projektu badane będą funkcje metylacji de novo w glejakach osób dorosłych oraz pediatrycznych o znanych zaburzeniach epigenetycznych.

McGill University to obecnie 35 Uniwersytet na świecie wg rankingu QS World University Ranking 2020. Jest to najlepszy Uniwersytet w Kandzie i wiodący ośrodek światowy. Uniwersytet wykształcił 12 laureatów Nagrody Nobla. Posiada świetną renomę w dziedzinie genetyki oraz bioinformatyki. Prof. Majewski jest autorem pierwszych prac wyjaśniających zaburzenie zmiany histonowej H3K27me2/3 w mutantach histonu trzeciego (H3) oraz pierwszych prac dotyczących zasady działania białek metylaz DNA de novo - DNMT3A/B.