Zapytania ofertowe nr 24/2020 na dostawę Sonikatora do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk