Zapytania ofertowe nr 91/2020 na remont pomieszczenia nr 241 i 241A oraz wzmocnienie sufitu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk