ZAPYTANIE OFERTOWE NR 112/2019 na dostawę komputera do analizy danych dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN