ZAPYTANIE OFERTOWE NR 115/2019 na dostawę Wirówki MPW 352R z wyposażeniem dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN