ZAPYTANIE OFERTOWE NR 117/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych Novus Biologicals (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN