Zapytanie ofertowe nr 117/2020 na sukcesywną usługę pralniczą w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk