Zapytanie ofertowe nr 118/2020 na dostawę Zestawu elektrod do 64-kanałowego EEG Brain Products lub równoważnego do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk