ZAPYTANIE OFERTOWE NR 119/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych Polyplus-Transfection SA (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN