Zapytanie ofertowe nr 120/2020 na Rozbudowę sieciowej macierzy dyskowej dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk