Zapytanie ofertowe nr 124/2020 na dostawę komory hipoksyjnej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk*