ZAPYTANIE OFERTOWE NR 127/2019 na dostawę Macierzy dyskowej do przechowywania danych naukowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk