ZAPYTANIE OFERTOWE NR 131/2019 na dostawę Komory do PCR (model UVT-S-AR) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk