Zapytanie ofertowe nr 135/2020 na dostawę Stacji roboczej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk