Zapytanie ofertowe nr 138/2020 na wykonanie i dostarczenie PTMScan(R) Ubiquitin Standard Service lub równoważny dla dwóch próbek do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk