Zapytanie ofertowe nr 141/2019 na dostawę fotometrycznego czytnika mikropłytek