ZAPYTANIE OFERTOWE NR 150/2019 na dostawę Skanera A3 z podajnikiem i dupleksem – komplet z dedykowanym komputerem i oprogramowaniem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk