Zapytanie ofertowe nr 156/2019 na usługę przedłużenia wsparcia na oprogramowanie Vmware dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk