Zapytanie ofertowe nr 158/2019 na wykonanie czynności związanych z utrzymaniem sprawności instalacji, urządzeń i aparatów do pozyskiwania wody do celów technicznych, laboratoryjnych i hodowlanych