ZAPYTANIE OFERTOWE NR 161/2019 na dostawę elementu urządzenia do rejestracji i przechowywania danych behawioralnych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN