Zapytanie ofertowe nr 18/2020 na kompleksową obsługą techniczną systemów klimatyzacji i wentylacji zainstalowanych w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk