Zapytanie ofertowe nr 19/2020 na dostawę Instrumentu klawiszowego dostosowanego do skanera MR do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk