Zapytanie ofertowe nr 29/2020 na dostawę odczynników firmy nanoString (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk