Zapytanie ofertowe nr 38/2020 na dostawę wirówek z chłodzeniem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk